TRIDENT FESTIVAL SA PRESÚVA NA 2021!

FESTIVAL RESHEDULED TO 2021!

Priatelia! (ENG bellow)
Ešte než sa začítate, chceme Vám ukázať, aký skvelý program sme si pre Vás pripravili na plánovaný jubilejný 10. ročník TRIDENT FESTIVALU 2020.

Pre mnohých z nás je festival začiatkom párty leta a neodmysliteľnej "rodinnej DnB stretávky", na ktorú netrpezlivo čakáme celý rok. Skutočne sme si nedokázali ani len predstaviť leto bez tohto víkendu na obľúbenej Duchonke. Z kvalitného a hlavne pestrého line-upu + narodinovej témy tohto ročníka sme mali neuveriteľnú radosť a boli sme si istí, že toto bude skvelá jubilejná edícia, na ktorú sa len tak nezabudne! Mala to byť oslava Vás, III Tridentu, slobody a milovaného drum and bassu. Bohužiaľ, vláda SR na základe celosvetovej pandémie COVID-19 vydala zákaz všetkých spoločenských a kultúrnych podujatí s kapacitou nad 1000 návštevníkov, čím pre nás zhasla posledná nádej, že sa tento ročník uskutoční.  Aj keď sme to už všetci tušili, bolo nutné počkať na toto oficiálne rozhodnutie, aby sme neriskovali porušenie zmluvných podmienok s interpretmi a dodávateľmi, ktoré by pre nás mohli byť likvidačné.

Jubilejný 10. ročník TRIDENT FESTIVALU teda oficiálne presúvame na rok 2021, a to konkrétne na dátum 24.-25.-26. 6. 2021.

Všetky zakúpené vstupenky tak automaticky zostávajú v platnosti na rok 2021 a ich predaj pokračuje ďalej. Samozrejme sa budeme snažiť čo najviac potvrdených interpretov presunúť na ten budúci ročník a veríme, že sa nám to podarí. Všetky „znovu“ potvrdené mená budeme zverejňovať postupne. Presunutie festivalu, je už 4 veľkou akciou, ktorú sme museli zrušiť, čo je pre celý náš team obrovskou ekonomickou komplikáciou a stresom z existencie, ktorým si bohužiaľ momentálne prechádza (nie len) celý hudobný priemysel. Preto Vás touto cestou prosíme, ponechajte si lístok na budúci rok, alebo ho niekomu predajte. Pripravujeme tiež ticket swap a ďalšie možnosti, o ktorých Vás budeme informovať. Bude to pre nás obrovské zadosťučinenie a podpora, ktorú v týchto ťažkých časoch skutočne potrebujeme. Vopred Vám zo srdca ďakujeme.  V prípade, že by ste svoj lístok aj napriek tomu chceli vrátiť*, návod nájdete TOMTO LINKU, poprípade nám napíšte na info@trident.sk.  (*vrátenie vstupeniek je možné iba do 31. 8. 2020)

Vážiš si našej práce a chceš III Trident PODPORIŤ?

Okrem ponechania vstupenky na ďalší rok alebo jej kúpy, ktorá je pre nás momentálne najväčšou podporou, sme pre všetkých skalných pripravili limitovaný TRIDENT COVID EDITION balíček, v ktorom nájdeš:
- Tričko s grafikou oficiálneho flyeru TRIDENT FESTIVAL 2020
- hrnček III Trident, 
- gumený náramok #tridentfamily 
- 10 Eurový voucher na nákup v dnbwear.eu.

TRIDENT LIMITED COVID EDITION PACK nájdeš TU: https://dnbwear.eu/c/tricka/trident-covid-edition


Predpredaj tohto balíčka prebieha práve teraz za uvádzaciu cenu 20 Euro. Oficiálny drop po ukončení predpredaju bude stále príjemných 25 Euro.  Svoju podporu môžeš prejaviť aj nákupom len samotného náramku #tridentfamily . Viac info TU: https://dnbwear.eu/c/naramky/naramok-trident-family

Pozitívne je, že leto nebude úplne bez III TRIDENTovských akcií. Už teraz riešime iné alternatívy DnB party v priebehu prázdnin, kde by sme sa mohli stretnúť do stanovenej kapacity 1000 ľudí. Je v hre viacero variant, ktoré intenzívne riešime a už teraz Vám môžeme povedať, že prvé informácie Vám prezradíme v priebehu nasledujúceho týždňa. :) 
Veríme, že situácia sa dostane čo najskôr do normálu a my nakoniec budeme môcť pristúpiť k čo najlepšej možnosti pre náš festival a tiež samozrejme aj pre všetky naše ostatné plánované akcie.  
Asi netreba písať, ako veľmi nám chýbate Vy, naši verní fanúšikovia, s ktorými vždy dokážeme vytvoriť tú pravú nezabudnuteľnú atmosféru. 

Držte sa a zostaňte s nami, čoskoro sa všetci vidíme :)

Ľubíme Vás a ďakujeme za neskutočnú podporu, ktorú nám prejavujete,  Vaša III Trident crew. 

ENGLISH

Dear Friends! 

Before you jump into the reading, we want to show you what we have prepared  for the jubilee 10th year of the Trident Festival 2020.

For many of us, the festival is the beginning of a summer party time and a DnB family meeting, which we have been looking forward to whole year and we could not imagine a summer without a weekend in the favourite Duchonka natural resort.

We were incredibly happy with the line-up and the birthday theme for this year and we were sure that this will be a festival that will not be forgotten! It was supposed to be a celebration of you, III Trident, freedom and the beloved drum and bass.

Unfortunately, Slovak government, due to the global COVID-19 pandemic, issued a ban on all social and cultural events with a capacity of over 1,000 people which extinguished the last hope that this year festival will take place. We have all suspected this in recent days, but we needed to wait for this official decision because we would risk violating the contractual conditions with performers and suppliers. This could cost us considerable financial losses, and could lead to bankruptcy.

That means that jubilee 10th year of Trident festival 2020 is postponed for next year, specifically for a date 24.-25.26. 6.2021. All purchased tickets remain valid for 2021 and sale continues unaffectedly. Of course, we will try to re-book as many performers as possible from this year to the next, and we believe we will be successful. We will announce a few "re-confirmed" names as soon is possible. 

 The postponement of the festival, which is 4th party in row we must to cancel is a big organizational and economic complication for the whole team (and not only) rest of the music industry. Therefore, we would like to ask you - our great fans, for help. Please keep the already purchased tickets or sale it to somebody else. They of course remain valid for the next year. We are also preparing festival ticket swap.  For us, it will be a display of great solidarity and real support, which we enormously value in this hard time. Thank you very much in advance. If you wish to return the ticket please contact us in following mail: info@trident.sk

 Do you value our work and want to SUPPORT III Trident crew?

In adition to keeping the already purchased tickets or buying a new one we have prepared a limited TRIDENT COVID EDITION package which included a special T-shirt with TRIDENT FESTIVAL 2020 artwork, III Trident cup, a #tridentfamily bracelet and a 10 Euro voucher for purchase in DnB Wear store. The pre-sale of this package is on sale now for a 20 euros. The official drop after pre-sale will be for pleasant 25 Euro.

You can also show your support by buying the Trident family bracelet itself. More info here: https://dnbwear.eu/en/c/t-shirts/trident-covid-edition

 Positive thing is that summer will not be without III Trident parties. Now we are solving other alternatives for DnB meetings during the summer, where we could meet up to a capacity of 1000 people. 

 There are several variants in the game, which we are working on intensively, and we can already tell you that we will let you know about following party news within the next week. :)

We believe that the situation will return to normal as soon as possible and we will finally be able to approach the best possible option for our festival and also, of course, for all our other planned events.

We probably don't need to write how much we miss you, our loyal fans, with whom we can always create the unique and unforgettable atmosphere.

Take care and stay with us, we'll all see you soon :)

Love you, Your III Trident crew.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok trident.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK