AKTUÁLNE INFORMÁCIE KU COVID-19

(IN english below)

Priatelia. Kedže sa hromadia dotazy a hlavne obavy z ročníka X. TRIDENT FESTIVALU 2020 pre pandémiu COVID-19, rozhodli sme sa Vám objasniť náš postoj k tejto problematike. Bohužial ani my vzhľadom na súčasnú situáciu nevieme prepovedať, čo v nasledujúcich období nastane. 

V rámci X.TRIDENT FESTIVAL 2020 zatiaľ pokračujeme s prípravami podľa plánu a chceli by sme zverejnit kompletný line-up už čoskoro. Určite chápete, že sme momentálne závislí od rozhodnutia vlády SR,  ktorú pozorne sledujeme a sme v kontakte s kompetentnými osobami. Samozrejme naplno kalkulujeme aj s rôznymi variantami, ktoré nás môžu stretnúť. Najhoršia je samozrejme tá, že vláda predlží opatrenia až do leta, takže by sme boli nútení festival presunúť aj s celým jeho line-upom na ďalší rok. Sme v úzkom kontakte s managementom všetkých umelcov a jednáme s nimi už aj o tejto možnosti... Už zakúpené vstupenky by samozrejme zostali v platnosti na ďalší rok. 

Ak by sa náhodou do konca sezóny situácia zlepšila (až po plánovanom termíne X. TF2020, ktorý by sa presunul na ďalší rok s celým line-upom), uvažujeme o akomsi náhradnom mini-festivale na konci prázdnin, aby sme sa na Duchonke toto leto predsalen ešte stretli. Táto alternatíva je však celá ešte "vo hviezdach" :) Samozrejme pevne veríme, že sa situácia dostane čo najskôr do normálu a my nakoniec budeme mocť pristúpiť k čo najlepšej možnosti pre náš festival a tiež samozrejme aj pre všety ostatné planované akcie. 

Touto cestou ĎAKUJEME všetkým, ktorí si vstupenku už zakúpili alebo stále kupujú. Je to pre nás obrovský support a zadosťučinenie v tejto ťažkej situácii. 
Teraz nám nezostáva nič iné, ako len dúfať, umývať si ruky, zostať doma a dodržiavať social distance. Ďakujeme ešte raz, že ste s nami a že nás podporujete. Veľmi si toho vážime a sľubujeme, že Vás nesklameme, chýbate nám neskutočne <3

* zároveň tu zverejňujeme zoznam všetkých naších eventov planovaných na rok 2020, ktorý budeme priebežne aktualizovať: 

19. YEARS OF TRIDENT /W SUB FOCUS
 30. 4. 2020 / Partizánske
pravdepodobné zrušenie / zmena termínu
fb event

X. TRIDENT FESTIVAL 2020
Zatiaľ pôvodný termín 25.-26.-27. 6. 2020 / Duchonka
možný presun na rok 2021
fb event

LIQUICITY BRATISLAVA 2020
Zatiaľ pôvodný termín 26. 9. 2020 / Bratislava
fb event

BLACKOUT SLOVAKIA 2020
Presunuté na 30. 10. 2020 / Bratislava
fb event

 LET IT ROLL ON TOUR SLOVAKIA 2020
Zatiaľ pôvodný termín 21.11.2020 / Bratislava
ešte bez fb udalosti

Actual information COVID-19 and our statement

Dear Friends! Many of you are asking If Trident festival will take place in June 2020 due to the current situation COVID-19 so we have decided to make an official statement. At this moment, we are not able to say what is going to happen in following days, weeks or months at all. 

Currently we are continuing with preparations as planned and would like to publish a complete line-up for Trident festival 2020 soon. As you know, we are dependent on the decision of the Government of the Slovak Republic, which we are closely monitoring and we keep in touch with competent persons. Of course, we take all possible situations that may affect us into consideration. The worst option is that the government will extend the measures until the summer, so we would be forced to move the festival with complete line-up for next year. We are in touch with the management of all artists and are already discussing with them this possibility. Of course all purchased tickets remain valid for the next year. 

If the situation improves by the end of the season (after the planned X. TF2020), we are thinking about a "mini-festival" so we at least meet at Duchonka this way in the summer. However, this alternative is still "in the stars" :) Of course, we firmly believe that the situation will return to normal as soon as possible and we will eventually be able to approach the best opportunities for our festival and of course other planned events.

We would like to thank everyone who has already bought or is still buying the tickets. It is a huge support for us in this difficult situation.
Now we can only hope for the best and do all we can: wash our hands, stay at home and keep social distance. 
Thank you again for being with us and supporting us. We appreciate it very much and promise not to disappoint you, missing ya all <3

* At the same time below please find a list of all our events planned for 2020, which we will continue to update as the situation evolves:

19. YEARS OF TRIDENT /W SUB FOCUS

 30. 4. 2020 / Partizánske
probably cancelled / postpone
fb event

X. TRIDENT FESTIVAL 2020
So far current date 25.-26.-27. 6. 2020 / Duchonka
maybe will be postope to 2021
fb event

LIQUICITY BRATISLAVA 2020
Current date 26. 9. 2020 / Bratislava
fb event

BLACKOUT SLOVAKIA 2020
Posponed to 30. 10. 2020 / Bratislava
fb event

 LET IT ROLL ON TOUR SLOVAKIA 2020
Current date 21.11.2020 / Bratislava
no fb event yet

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok trident.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK